אבטחת מוסדות חינוך

images-for-raam4

אבטחת מוסדות חינוך

אבטחת מוסדות חינוך

אבטחת מוסדות החינוך מתבצעת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

החברה מציבה באתרים המאובטחים, שבתחום הרשויות, מאבטחים בוגרי קורס מיוחד למאבטחי מוסדות חינוך ובעלי אישור מהמשטרה לתפקידם האחראי.

החברה מפעילה מערך ניהולי, התומך בביצוע האבטחה במוסדות החינוך ברשות המאובטחת על-ידה. המערך כולל: מפקח אתר, מנהלי תפעול ומנהלי לקוחות מיומנים.